tlo
tlo

STUDIO ODNOWY WOKALNEJ - emisja i rehabilitacja g這su

Motto: Cia這 cz這wieka w ca貫j swojej psychofizjologii jest instrumentem g這su.
Prof. Jadwiga Ga喚ska-Tritt

Prowadz dwa rodzaje zaj耩: indywidualne - m.in. dla nauczycieli, ksi篹y, wokalist闚, organist闚 (w Studio Odnowy Wokalnej w Warszawie) i zbiorowe (grupowe) dla zespo堯w i ch鏎闚 w miejscach ich pr鏏. Czas trwania lekcji indywidualnych 60 minut.

Umieszczony poni瞠j program jest og鏊nym zarysem pracy nad g這sem. Uk豉d i rodzaj 獞icze dostosowany jest do potrzeb osoby zg豉szaj鉍ej si z okrelonymi problemami g這sowymi. Zadbaj o to, by Tw鎩 g這s brzmia naturalnie, dwi璚znie, bez wysi趾u, chrypki. Wypracuj na drodze zaj耩 indywidualnych prawid這we prowadzenie g這su.
Tw鎩 g這s to Ty sam. G這s nie jest obiektem samym w sobie, lecz cile jest zwi頊any z osob i jej emocjonalnoci. Podstawowym zadaniem jest uwalnianie energii i emocji poprzez obserwacj swoich reakcji na impulsy, wejcie w siebie, walka ze stresem, nabieranie zaufania do w豉snego cia豉. Kszta速owanie g這su, kszta速uje nasz osobowo, pomaga w odzyskaniu w豉snej wartoci i pog喚bia wiar we w豉sne mo磧iwoci.
Zapraszam do prze篡cia ODNOWY WOKALNEJ.

PROGRAM ZAJ岊

A. EMISJA GΜSU INDYWIDUALNA (mowa, piew)
1. Rozpoznanie i niwelowanie z造ch nawyk闚 w mowie spontanicznej (codziennej)
2. Redukowanie szkodliwych usztywnie w postawie cia豉 i napi耩 w aparacie g這sowym
3. Odblokowanie oddechu powr鏒 do naturalnego rytmu oddychania
a. 獞iczenia rozluniaj鉍e, prowadz鉍e do uspokojenia wn皻rza
b. 獞iczenia rytmiczne, wzmacniaj鉍e prac podstawy instrumentu oparcie g這su
c. 獞iczenia rytmiczno wokalne prowadz鉍e do uzyskania przestrzennoci ca貫go cia豉 i wyzwolenia emocji otwarcie gard豉, otwarcie cia豉).
4. Wypracowanie korzystnego dla mowy (piewu) wsp馧dzia豉nia narz鉅闚 artykulacyjnych (簑chwa, wargi, j瞛yk, podniebienie twarde, podniebienie mi瘯kie, krta).
a. praca nad elastycznoci narz鉅闚 artykulacyjnych, w celu kszta速owania w豉ciwego rezonansu i si造 brzmienia g這su
b. naturalne wykorzystanie rezonansu, 獞iczenia rozgrzewaj鉍e g這s
c. masa odpowiednich czci g這wy (nasady)
d. 獞iczenia dykcyjne
5. Podstawowa wiedza z zakresu dzia豉nia narz鉅u g這su i higieny g這su
6. Uzyskanie wiadomoci pracy nad g這sem kojarzenie i zapami皻ywanie prawid這wych odczu

B. ZBIOROWA EMISJA GΜSU (rozpiewanie ch鏎u)
1. 鑿iczenia gimnastyczne rozluniaj鉍e
2. Kszta速owanie postawy ch鏎zyst闚 w czasie pracy z g這sem
3. Relacja g這wa-tu堯w-nogi (poczucie ci嘀e lewitacyjno-grawitacyjnych)
4. 鑿iczenia kszta速uj鉍e poczucie rytmu (pulsacji wewn皻rznej)
5. 鑿iczenia wzmacniaj鉍e prac n鏬 i t這czni brzusznej
6. 鑿iczenia rytmiczno-wokalne prowadz鉍e do wyzwolenia emocji z jednoczesnym odczuwaniem przestrzeni otwartego gard豉
7. 鑿iczenia usprawniaj鉍e prac narz鉅闚 artykulacyjnych i 獞iczenia dykcyjne
8. 鑿iczenia pobudzaj鉍e rezonator g鏎ny i rezonator dolny do wzmo穎nego drgania
9. 鑿iczenia wyr闚nuj鉍e brzmienie zespo逝 (ci鉚 samog這skowy, rejestry)
10. 鑿iczenia poszerzaj鉍e skal g這su

Copyright by J. ㄆkaszewska - powy窺ze informacje s chronione prawem autorskim i nie mog by kopiowane ani wykorzystywane w ca這ci lub w skr鏂ie bez zgody autora.

Joanna ㄆkaszewska na Facebook
przejd na facebook

BIOGRAFIA
DYSKOGRAFIA
KONCERTY
NOWOCI
GALERIA
LINKI
KONTAKT

PROGRAM ZAJ岊

STUDIUM
EMISJI GΜSU
I MUZYKI SAKRALNEJ

Krzysztof Dombek 2012© noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart