tlo
tlo

STUDIO ODNOWY WOKALNEJ - emisja i rehabilitacja głosu

Motto: Ciało człowieka w całej swojej psychofizjologii jest instrumentem głosu.
Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt

Prowadzę dwa rodzaje zajęć: indywidualne - m.in. dla nauczycieli, księży, wokalistów, organistów (w Studio Odnowy Wokalnej w Warszawie) i zbiorowe (grupowe) dla zespołów i chórów w miejscach ich prób. Czas trwania lekcji indywidualnych 60 minut.

Umieszczony poniżej program jest ogólnym zarysem pracy nad głosem. Układ i rodzaj ćwiczeń dostosowany jest do potrzeb osoby zgłaszającej się z określonymi problemami głosowymi. Zadbaj o to, by Twój głos brzmiał naturalnie, dźwięcznie, bez wysiłku, „chrypki”. Wypracuj na drodze zajęć indywidualnych prawidłowe prowadzenie głosu.
Twój głos to Ty sam. Głos nie jest obiektem samym w sobie, lecz ściśle jest związany z osobą i jej emocjonalnością. Podstawowym zadaniem jest uwalnianie energii i emocji poprzez obserwację swoich reakcji na impulsy, wejście „w siebie”, walka ze stresem, nabieranie zaufania do własnego ciała. Kształtowanie głosu, kształtuje naszą osobowość, pomaga w odzyskaniu własnej wartości i pogłębia wiarę we własne możliwości.
Zapraszam do przeżycia ODNOWY WOKALNEJ.

PROGRAM ZAJĘĆ

A. EMISJA GŁOSU INDYWIDUALNA (mowa, śpiew)
1. Rozpoznanie i niwelowanie złych nawyków w mowie spontanicznej (codziennej)
2. Redukowanie szkodliwych usztywnień w postawie ciała i napięć w aparacie głosowym
3. Odblokowanie oddechu – powrót do naturalnego rytmu oddychania
a. ćwiczenia rozluźniające, prowadzące do uspokojenia wnętrza
b. ćwiczenia rytmiczne, wzmacniające pracę podstawy instrumentu – oparcie głosu
c. ćwiczenia rytmiczno wokalne prowadzące do uzyskania przestrzenności całego ciała i wyzwolenia emocji – otwarcie gardła, otwarcie ciała).
4. Wypracowanie korzystnego dla mowy (śpiewu) współdziałania narządów artykulacyjnych (żuchwa, wargi, język, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, krtań).
a. praca nad elastycznością narządów artykulacyjnych, w celu kształtowania właściwego rezonansu i siły brzmienia głosu
b. naturalne wykorzystanie rezonansu, ćwiczenia rozgrzewające głos
c. masaż odpowiednich części głowy (nasady)
d. ćwiczenia dykcyjne
5. Podstawowa wiedza z zakresu działania narządu głosu i higieny głosu
6. Uzyskanie świadomości pracy nad głosem – kojarzenie i zapamiętywanie prawidłowych odczuć

B. ZBIOROWA EMISJA GŁOSU (rozśpiewanie chóru)
1. Ćwiczenia gimnastyczne – rozluźniające
2. Kształtowanie postawy chórzystów w czasie pracy z głosem
3. Relacja głowa-tułów-nogi (poczucie ciążeń lewitacyjno-grawitacyjnych)
4. Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu (pulsacji wewnętrznej)
5. Ćwiczenia wzmacniające pracę nóg i tłoczni brzusznej
6. Ćwiczenia rytmiczno-wokalne prowadzące do wyzwolenia emocji z jednoczesnym odczuwaniem przestrzeni otwartego gardła
7. Ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych i ćwiczenia dykcyjne
8. Ćwiczenia pobudzające rezonator górny i rezonator dolny do wzmożonego drgania
9. Ćwiczenia wyrównujące brzmienie zespołu (ciąg samogłoskowy, rejestry)
10. Ćwiczenia poszerzające skalę głosu

© Copyright by J. Łukaszewska - powyższe informacje są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w całości lub w skrócie bez zgody autora.

Joanna Łukaszewska na Facebook
przejdź na facebook

BIOGRAFIA
DYSKOGRAFIA
KONCERTY
NOWOŚCI
GALERIA
LINKI
KONTAKT

PROGRAM ZAJĘĆ

STUDIUM
EMISJI GŁOSU
I MUZYKI SAKRALNEJ

Krzysztof Dombek 2012© noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart